Bàn thờ

Khách hàng: ông Trịnh văn Thảo
 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh Nhà hướng Nam