Biệt thự TN

Khách hàng: bà Trịnh Minh Hương

Địa điểm xây dựng: khu đô thi mới Hồ Xương Rồng
 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh