Giá để ly phòng khách

Khách hàng: ông Vũ Việt Thắng

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh Nhà hướng Tây