Ngôi nhà _ Con đường

Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư đô thị  An Hưng

Địa điểm xây dựng: khu đô thị An Hưng


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh