Nhà Đá

Khách hàng: ông Nguyễn Xuân Thắng

Địa điểm xây dựng: Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội

 


Nhà nghỉ cuối tuần được xây dựng tại thôn Đại Áng _ Thanh Trì _ Hà Nội
Nhiếp ảnh:

Dựng Mô hình


Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh