Nhà Hướng ngoại


Khách hàng: ông Nguyễn văn Khôi

Địa điểm xây dựng: số 16 phố Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh