Nhà Lĩnh Nam

Khách hàng: ô Nguyễn Trí Bình

Địa điểm xây dựng: tổ 53 - phường Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh