Nhà Mễ Trì

Khách hàng: ô Nguyễn Mạnh Bản

Địa điểm xây dựng: căn NO-01a-3 khu nhà ở để bán Mễ Trì - quận Từ Liêm - Hà Nội

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh