Nhà nghỉ cuối tuần

Khách hàng: ông Nguyễn Mạnh Hà

Địa điểm xây dựng: Vĩnh Phúc

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh