Nhà nghỉ MIXI

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại SaPa

Địa điểm xây dựng: sân Golf Tam Đảo - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh Kiến trúc phát triển bền vững