Nhà Ngọc Lâm

Khách hàng: số 12/52/2 đường Ngọc Lâm - phường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh