Nhà ở quê

Khách hàng: ông Bùi Hồng Ba

ĐỊa điểm xây dựng: Yên Thành - Nghệ An
 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh