Nhà Pháo Đài

Khách hàng: ô Phạm văn Bảy

Địa điểm xây dựng: số 55 phố Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh