Nhà phố 50

Khách hàng: ông Mai Đình Chung

Địa điểm xây dựng: tổ 1 - phường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh