Nhà sườn núi

Khách hàng: bà Đinh thị Hồng Minh

ĐỊa điểm xây dựng: thôn Muồng Cháu - xã Vân Hòa - huyện Ba Vì - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh