Nhà Tây Tựu

Khách hàng: ông Chu Hữu Việt

Địa điểm xây dựng: thôn Hạ - quận Từ Liêm - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh