Nhà thờ họ Phạm - Hưng Yên

Khách hàng: ông Phạm văn HIền

Địa điểm xây dựng: Canh Hoạch - Tiên Lữ - Hưng Yên

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh