Nhà trốn nắng 2

Khách hàng: ông Bùi Hồng Ba

ĐỊa điểm xây dựng: LK149 - NO10 - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh