Nhà trốn nắng

Khách hàng : ô Hoàng Văn Sơn

Địa điểm xây dựng: số 40 ngõ 140/1/2 đường Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh