Oganic Farms

Khách hàng:  Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên

Địa điểm xây dựng: tổ 4 - phường Cự Khối - Long Biên - Hà Nội 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh