Thành Tây Môn

Khách hàng: Đại học Thành Tây

Địa điểm xây dựng: phường Yên Nghĩa - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh