Tia Nắng

Khách hàng: Ban quản lý dự án Hồ Xương Rồng

Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Hồ Xương Rồng

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh