Tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Khách hàng: ông Hoàng Đình Toán

Địa điểm xây dựng: số 720 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh