Trụ sở Công ty Sông Đà 2

Khách hàng: Công ty cổ phần Sông Đà 2

Địa điểm: Km10 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh