Trung tâm kết nối Công nghiệp Hỗ trợ

Khách hàng: Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

Địa điểm xây dựng: lô đất DN-05 xã Quất Lưu - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc


 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh