Trung tâm sự kiện Hà Thái

Khách hàng: Công ty cổ phần Hà Thái

Khu đô thị Hồ Xương Rồng - Thành phố Thái Nguyên

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh