Trường Thăng Long Kidsmart

Khách hàng: Trường mầm non Thăng Long Kidsmart

Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Hà Nội


Giữa bộn bề xung quanh các công trình kiến trúc với đủ loại phong cách thì một công trình với những hình khối hiện đại, đơn giản, cô đọng sẽ trở nên ấn tượng, một image of city dễ nhớ, khó bị lãng quên. Sự đơn giản đó với một tỉ lệ đẹp sẽ làm cho công trình hài hoà với thiên nhiên hơn, cảnh quan, công trình xung quanh hơn, đồng thời cũng thêm phần sang trọng hơn, thuần khiết hơn phù hợp với nét trong trắng trong trẻ, đặc biệt, việc bảo trì, bảo dưuỡng hình thức đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, vẻ đẹp thửơ nào sẽ khó có thể tàn phai.

Xu hưuớng kiến trúc sinh thái sẽ là tiêu chí mà công trình muốn đạt đưuợc: tiết kiệm năng lưuợng, sử dụng năng lưuợng một cách hợp lý, tận dụng thiên nhiên một cách tích cực (ánh sáng, gió, năng lưuợng mặt trời,  cây  xanh...), giảm thiểu ô nhiễm môi trưuờng, giảm thiểu kinh tế đầu tư xây dựng, tăng tính hấp dẫn của không gian

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh